INTESO darba grupa veic pilnu projektu vadību, kurā ietilpst:

  • tehniskā uzraudzība, tostarp arhitektu, būvnieku un citu partneru atlase un vadīšana;
  • naudas plūsmas vadība;
  • grāmatvedības un atskaišu sagatavošana;
  • mārketinga un pārdošanas sistēmas organizācija;
  • sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm;
  • sadarbība ar kreditoru, nepieciešamās dokumentācijas un atskaišu sagatvošana.