Pārdošana


Mūsu komandas nekustamā īpašuma speciālista panākuma atslēga ir meistarīgā pardotprasmē. Lai veiksmīgi pārdotu īpāšumu ir būtiski izvēlēties pārdevēju, kas pārstāvēs tikai jūsu intereses un pārrunu procesa laikā spēs argumentēt labākās īpašuma priekšrocības. Pānākuma atslēga slēpjas iemāņās perfekti prezentēt objektu, vēlāk kvalitatīvi nostrādāt ar interesi un visbeidzot slēdzot līgumus rast drošības sajūtu, ka darījums rit veiksmīgi.

Mūsu solījums katram klientam: precizitāte, pieejamība un komforts darījuma procesa gaitā.

Pieteikt īpašumu pārdošanai

Nekustamā īpašuma pārdošanas procedūra

 1. Nekustamā īpašuma konsultanta izvēle
 2. Objekta informācijas apkopošana (tehniskie parametri, plāni, dokumenti, bildes)
 3. Tirgus cenas noteikšana
 4. Informācijas sagatavošana par objektu
 5. Objekta izvietošana datu bāzē un interneta resursos
 6. Interesentu meklēšana
 7. Ienākošo zvanu pieņemšana
 8. Objekta prezentācija ar potenciālo pircēju
 9. Līgumi – Darījuma konta atvēršana bankā, rokas naudas un/vai pirkšanas-pārdošanas līgums, pieņemšanas nodošanas akta noformēšana (pēc nepieciešamības), atsavināšanas līguma reģistrācija uz jaunu nekustamā īpāšuma īpašnieku
 • Nostiprinājuma lūgums Zemesgrāmatā
 • Pirkšanas-pārdošanas līgums
 • Laulātā piekrišana neksutamā īpašuma pārdošanai vai apstiprinājums, ka īpašums ir atsevišķa pārdevēja manta.
 • Trešās personas piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai gadījumā, jā Zemesgrāmatā ierakstīti aizliegumi par labu trešajai personai.
 • Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata.

Izīrēšana


Ja jums ir īpašums ko plānojat izīrēt, tad būtiski ir atrast nekustamā īpašuma speciālistu, kas ne tikai izīrēs objektu, bet visa darījuma laikā palīdzēs rast risinājumus situācijās, kurās iespējams Jūs būsiet pirmo reizi. Mēs atradīsim piemērotu īrnieku objektam, noslēgsim juridiski pareizu īres līgumu un visa darījuma termiņa laikā radīsim risinājumus jautājumos, kas radīsies starp klientu un jums.

Pieteikt īpašumu izīrēšanai


Jums pieder nekustamais īpašums – mums prasmes to izdevīgi realizēt.