Mēs piedāvājam šādus juridiskos pakalpojumus:

  • nekustamo īpašumu iegāde un atsavināšana;
  • nekustamo īpašumu sadalīšana un apvienošana;
  • noma un īre;
  • darījumu ar nekustamo īpašumu uzraudzība;
  • imigrācijas jautājumi – termiņuzturēšanās atļauja (TUA)