Par mums

Mūsu komandā valda viena kopīga vēlme sniegt klientiem kvalitatīvus darījumus ar nekustamo īpašumu. Dažiem mūsu klientiem tas ir bizness, bet dažiem tas ir svarīgākais pirkums dzīvē – Ģimenes mājas iegāde. Mūsu uzdevums ir izprast, apmierināt un atrisināt klienta vajadzību ar kvalitatīvu servisu un pakalpojumu.


Kādēļ izvēlēties mūs?

No mūsu pirmās tikšanas, mēs parūpēsimies par precizitāti, punktualitāti un biznesa etiķetes ievērošanu, lai nodrošinātu maksimālu rezultātu darījumā ar nekustamo īpašumu.
Uzskatam pieejamību, kā neatņemamu savas ikdienas sastāvdaļu, lai darījuma gaita ne uz mirkli neapstātos.
Sadarbība ir katra darījuma stūrakmens. Mēs esam gatavi iedziļināties Jūsu vajadzībā un rast kopīgu risinājumu.
Mēs ticam, ka mūsu pieredze ļaus Jums dot lietderīgus padomus tieši laikā.
Mēs pagaidam neesam pirmie, tāpēc izcilība ir mūsu katalizators ceļā uz panākuma virsotni.

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, protams varat pārdot/izīrēt īpašumu pats, taču Jums jāņem vērā visu nekustamā īpašuma procesu gaitu (links uz pārdošanas procesa aprakstu)
Tā kā nenodarbojaties ar īpašuma pārdošanu ikdienā, tad risks ir “tikai” zaudēt laiku, komfortu un potenciālos klientus.

Kancelejas nodevas:

 • Par jauna zemesgrāmatu nodalījuma atklāšanu – 28,46 eiro
 • Par jaunas tiesības nostiprināšanu – 14,23 eiro
 • Par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu – 7,11 eiro
 • Par hipotēkas nostiprināšanu – 14,23 eiro
 • Par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 14,23 eiro
 • Par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu – 7,11 eiro
 • Par zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datorizdruku – 4,27 eiro
 • Par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem – 7,11 eiro par dokumentu.
 • Par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniski – 2,85 eiro

*No kancelejas nodevas atbrīvotas fiziskas personas, kurām zemes reformas gaitā atjaunotas zemes īpašuma tiesības.

Valsts nodevas:

 • Par atsavinājuma (pirkuma, maiņas) līgumiem – 2% no nekustamā īpašuma vērtības.
 • Ja līgums noslēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5% no nekustamā īpašuma vērtības.
 • Par dāvinājuma līgumiem – 3% no nekustamā īpašuma vērtības.
 • Ja līgums noslēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5% no nekustamā īpašuma vērtības.
INTESO nekustamā īpašuma speciālista konsultācijas vienmēr ir bezmaksas!

Kas maksā par nekustamā īpašuma speciālista pakalpojumiem?
INTESO strādā atbilstoši Eiropas Savienības un ASV nekustamā īpašuma tirgus praksei, kur aģenta atlīdzību sedz īpašuma pārdevējs vai izīrētājs. Pircējam vai nākamajam īrniekam aģenta palīdzībair bezmaksas.

Par sadarbības principiem ar aģentu, noslēdzot līgumu, vienojas pārdevējs vai izīrētājs. Aģenta atlīdzība ir atkarīga no vairākiem faktoriem un viņa iesaistes darījuma realizēšanā.

Nekustamā īpašuma vērtējums Jums būs nepieciešams, ja vēlaties saņemt bankas aizdevumu īpašuma iegādei, kā arī veicot dažādus darījumus:

 • Aizdevuma nodrošinājumam
 • Pirkuma un pārdevuma summas noteikšanai
 • Ieguldījumam būvniecības stadijā
 • Finanšu pārskatu vajadzībām
 • Tiesas procesam (šķiršanās lietas u. c., uzņēmuma sadalei)
 • Investoru piesaistei
 • Ieguldījumam uzņēmuma pamatkapitālā
 • Piespiedu atsavināšanai sabiedrības vajadzībām vai tiesvedības gadījumā
Jā, īres līgums noteikti ir jāsledz, jo tā ir drošība gan izīrētājam, gan īrniekam.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kas tiek piemērota izīrējot vai iznomājot dzīvokli, ja dzīvokļa izīrētājs vai iznomātājs ir izmantojis tiesības nereģistrēties saimnieciskās darbības veicēja statusā, ir 10%.